Duncan – Umngcwabo Lyrics
Posted by badgeRaphael on 6
Checkout this music lyrics by Duncan below ?
Lyrics:
Le Gxegu lase Beegvill abath’ upapapeni
Licang’th iRap umdlalo bheka manje ngizolifaka es’koleni
Ubuso obuyi sxwembe nentshwebe engathi iz’ntambo zebhesu
Ucang’th iRap iscathamiya nomlomo onuka intelezi
Uphambanelwa imizwa ey’thombeni upauser njenge thekeni
Inkabi enjani epakishile ez’pintsha ngama bhulukwe
Khona ok’shaya amanzi Lana somizi aw’khulume
Shona mfazi, namhlanje kuzozila umuntu, ngizogweba lesmomondiya seRaster abathi nguBig Zulu
Bheka kuzulazula manga sekaz’fakile kuniXhaka
Vele akakwazi noku Rapper maybeRapper ngathi uyabala
Wena awsiye um’Rapper uwuBaba nje opgaphayo oyisnayi
Uncela iGazi laBantu without ama feature kuyabheda
Ayikho iHit ebhalwa uwena, zonke lez’ngoma uyazithenga
Nana views kuYoutube Siyazi nawo uyawathenga
Iz’ngoma zakho ukuze zidlale emsakazweni uyazikhokhela
Umonakalo osuwuqalile papapeni uzowukhokhela
Ulala kanzani kuleyondlu uyazi iBelonger kukwesta
Ungazong’Tesra Wenza ngzokudonsa ngentswebe
Ngizokuthengela iPhinifa wem’fazi kuzomele ufunde ukupheka
Makahlale ngento umazulu is’milo simphelele
Makagqok iphenti lakhe, untekenteke uyasoleka
Uhianyisa iCavela is’cathulo sey’mpatha nabaXhaka
Noma ehamba uyadunusa ngathi uthengisa ngeNdunu angikaka qedi ngaye, but ningabe niqala nibiz’ iHearse uz’biza ngenkani kodwa awukwazi nokubulala neVerse
Usis Zulu ugqok’ iskinny Jean makanikwe iPurse uBizNdunu into engagezi uy’buka, ngathi inuka impepho Ngoma zakho siy’dlala s’bhemile Ngoba sifuna ukuhleka
Iy’ngona zakho azilaleleki sithanda amachorus kuphela
Ngapha neVoice itacika ngathi uhlafuna amas’MB
Uchitha amanzi kwami ikhanda lakho ngizolenza iskorobho
iRap iyakuhula why ungazami iy’memo zenkolo
Iy’ntanga zakho, baBusy Bakwa MayMay badla inhloko
Wena uBusy uforce iRap la Fokor awuna khono ikhanda lakho likhulu mahlala ligcwel’ iBrentwood nomoya
Ngithi ngishayel ispkili kanti ngishayele umkhonto e skobho esigcwele ukhonkolo ngizosiphula mabokoboko
Ukhehla agora unomona plus iGimbela kwesakho wathath’ Imali’ ye Tournament wayoyidla nomndeni wakhe
Kumnandi ukudla amandla abantu ucwebezela ney’hlathi
Kodwa efridgen laDubai akukho ngisho neQanda
Lana singene nge Talent kabi not unuthi Thina iyngoma siyaz’ bhalela Nkabi asiy’thathi komunye umuntu
Thina iPeni siyaligqilaza baba asikho ntukuntku
*****
****
****
Angikuboni kim’ufile, angikaze vele ngakuncanywa
Ngikuthatha njengalento esala kwiTisue mangishidaba
Udla umjuluko kaKwesta leso studio eseRapLife
Ayikho into oz’qalela Yona njalo uqhamuka usuthatha
Zakewu hlika enthini satshalwa yimi leshlahla wena uyimpatha nje eTalentless Ezinukula amakhwapa ulokh uzosifuthela isfuba uthembisa ngokusishaya
Asilwe ngamagama iRap Le, Qaqheka thalala ngiy’lokishi uFuck uFuck,
NgiyiSkhombisa impatha yimpatha, the reason ngak’ gabha ifeature indaba angiRap nabaXhaka
Namanje still usabanda nakusasa still uzobe usabanda Ikahle kahle iSkill sakho Zulu Angeles sifike la Ushaya ngeFlow esiyazi sonke ngathi ucula iNational anthem
****
****
Kule Game impilo wena Big Zulu uy’sidlo kuleGame yimin’ isilo wena Big Zulu uyibutho Ucang’thi iRap iRank usizela ngama 16 aphukile
Ngidonsa inkabi ngemyeko ngiso ama Bhinca asevumile Mkikizeleni lomRapper olala eqgok’ ishower cap Angibashayi abafazi kodwa Lana ngizoqondisa iy’gwegwe

What do you think about this Article?

READ ALSO


Drop Your Comment (6)

Anonymous  (Feb 28) 
very good your song ate
0 like
Lola  (Feb 02, 2023) 
test
0 like
nerd  (Jan 02, 2023) 
nerd
0 like
test  (Jan 02, 2023) 
test
0 like
  (Jan 02, 2023) 
0 like
  (Jan 02, 2023) 
0 like